Sardenya avisa Sardenya

L’avís dels joves a la Sardenya que vol cambiar

In Sardegna vivono e si incontrano cinque lingue del luogo, che marcano il nostro essere e la nostra visione del mondo. Vogliamo poterle vivere in ogni momento della nostra esistenza, per essere più felici e aperti. Il nostro impegno sarà continuo, abbiamo bisogno di aiuto e comprensione.

Perquè t’avisem

Sem sardos i sardes com a tu: treballadores i treballadors autònoms o dependents, en cerca de ocupació, estudents.

Sem joves sota dels 40 anys, vivim vides precàries i no mos sentim representats dels grups polítics que, de massa temps, governen la nostra ísola. Una classe política tantes voltes clientelar i plena de oportunistes, que no coneix les exigències i les esperances de les persones, que elimina lo diàleg i l’interés, que submiti les riqueses de la Sardenya a interessos que venen de lluny. Una classe política en gran part corrompida de interessos que no són aquellos de la majoria de les persones que viuen la nostra terra, és a diure aquellos de les multinacionals, grans impreses que saquegen, fundacions privades i maçoneria que decidin lo destí de la Sardenya sense ésser estats mai elegits de ningú. 

La Sardenya que mos deixen ellos és a trossos, sempre més desbuidada i depressa. Una terra que pareix condemnada a un present i a un futur de treball precari i exhaurit, desviu, dificultat a fer impresa, pobresa, energia massa cara, inquinament, servicis no suficients i doncs, sovent, emigració forçada. 

 

Però, no obstant tot, mos empenyem cada dia amb passió i competències, per viure dignitosa i fer de la nostra ísola un lloc millor. Perquè, diversament de qui la governa, reseixim a entreveure les sues immenses potencialitats.

Entre nosaltros hi és qui ufri quasi totes les energies a l’estudi, a treballar amb passió o a crear un nou treball. Hi és qui s’empenya a dins de les administracions locals, de les associacions, del món de la cultura i del voluntariat. Hi és, al contrari, qui ha encoratjat i encoratja los comitats per la defesa de la sanitat, les lluites per un preu just de la llet, per la defesa del treball i pels drets, les protestes pels tallsals servicis, la lluita per obtendre escoles i universitats accessibles… i tantes altres lluites justes i necessàries que umplin la crònaca dels nostros jornals.

 

Sés amb nosaltros?

Alhora sigueràs d’acordiu que aqueix empenyo no basta més.

No basta més si volem fermar lo malésser de la nostra terra sobre lo pla econòmic, social, ambiental i demogràfic. 

No basta més perquè la Sardenya sigui finalment un mosaic de llocs on se pugui viure dignitosament, de les ciutats fins al més petit dels països.

No basta més si volem contrapondre al malésser una idea de Sardenya que valoritzi   los joves i la instrucció d’ellos, en un nou model d’esvilup just socialment i ecològicament sostenible que generi riquesa per qui viu en aqueixa terra, en la valorització de les sues llengües i de la sua història, en lo sou protagonisme polític i econòmic en àmbit euromediterrani.

No basta més si volem una Sardenya implicada, democratitzada, autodeterminada i generativa de oportunitats.

Per provar a realitzar-la tenim de fer lo que qui governa de massa temps no volgueriva: unir-mos, fent reda entre nosaltros, per construir un gran moviment de cambi polític i cultural, vers i oltres les pròximes eleccions regionals i administratives. Un moviment animat de qui coneix bé aqueixa terra per tornar a conquistar la possibilitat de decidir del destí d’ella.

Per això t’avisem a un encontre per contar-mos la Sardenya que volguerives també tu. Lo malésser no és inevitable i lo cambi podem construir-lo paris, pel nostro bé i pel bé de qui habitarà la Sardenya del futur.La Sardenya que hereditem

Dels governs italians, per decennis, havem recivit solament les furfuruges, en terminis de estradors, transports, servicis i – quan hi són estats – projectes ocupacionals contaminants o insostenibles que continuen a senyar lo present de la nostra ísola. 

Als palaus de la Regió de Sardenya no trobem una situació millor, essent ocupats, de massa temps, de persones arrivistes i arrogants, motivades del fi de curar, sense impediments, les pròpies clienteles. Tretes algunes estajons positives , los diversos governs que són estats al carrer Roma se caracteritzen per triades errades, mancades o a lluny dels interessos de la major part dels ciutadans. Interessos de grups de poder que decidin del futur de la Sardenya sense mai ésser estats elegits de ningú Un èxit obvi, si se coltiva una classe “dirigent” àmpliament incompetent i vella en les idees, primer que de edat, que alimenta la condició de sotaesvilup de l’ísola, més que guiar lo sou esvilup social i econòmic. 

Sigui clar: hi són tantes persones de valor que s’empenyen a dins del panorama polític actual, però a la fi, qui pren les decisions importants, són sempre los mateixos coneixuts.

A cada torn electoral, comprés aquest últim, assistim a jocs de poder i a tantes promisses de projectes i esvilup per la nostra ísola que són puntualment traïdes.

Així, la nostra estimada terra, pareix ésser condemnada a un present i un futur de treball precari i desbuidament, desviu, pobretat, treball amagat, despopulament i doncs, sovent, emigració forçada. Condemnada a tendre una economia dependent, poc dinàmica i productiva, senyada de desavantatges infrastructurals, mancades inversions en innovació de procés i producte, una estructura productiva sotadimensionada e fragmentada en enters sectors.La Sardenya que volguerívem 

 

No és més lo moment de delegar a qui ha portat en aquesta situació la nostra terra. Per això, volguerívem imaginar paris a tu i a totes i tots los que hi tenen, qual Sardenya construir en los pròxims decennis. Te proponem soltant un quadro de valors, de enriquir amb el tou contribut, pels quals t’avisem a prendre la paraula i a activar-te paris a nosaltros

Volguerívem una Sardenya capaç de combatir le desigualtat socials definint un nou model d’esvilup més just i sostenible, que comenci finalment de les nostres peculiaritats productives i culturals de reinventar o innovar, per crear un teixit econòmic sòlid, diversificat i dinàmic, en grau de competir en lo món gràcies a la qualitat dels productes i dels servicis, a la cooperació dels actors, a les inversions en innovació tecnològica i digital, al benésser econòmic i a la formació de les treballadores i dels treballadors, a les produccions i als servicis ecològicament sostenibles i socialment impactants. 

Volguerívem una Sardenya que capitalitzi los sabers, lo dret a l’estudi i lo llibre accés a la cultura durant tota la vida, augmentant vertiginosament lo número de diplomats i laureats, augmentant les coneixences i competències decisives per renovar lo món del treball, per construir una democracia complida i fer creixir lo benésser social. 

Volguerívem una Sardenya on ésser dones no sigui en desavantatge pel treball i en la quotidianitat, amb polítiques del treball innovadores, nous servicis per la infància, a la cura dels ancians i de les persones amb deshabilitat, servicis sociosanitaris territorials, consultoris i centres difusos contra la violència, una educació a la sexualitat i a l’afectivitat en les escoles per eliminar la violència de gènere i homolesbotransfòbica.

Volguerívem una Sardenya plurilingüe, que parli orgullosament la pròpia llengua en cada àmbit de la vida pública i que coneixi la sua història de pòpul, acabant de considerar-se com periferia, sinó com un centre i part integrant de la història europea i mediterrànea. 

Volguerívem una Sardenya com un mosaic de llocs en què se pugui viure dignitosament, gràcies a una ocupació de qualitat, la garancia dels servicis i dels drets socials i civils, de les ciutats al més petit dels països. Perquè no existin més territoris de sèrie A, B i Z

Volguerívem una Sardenya 100% renovables i energèticament independent, no al servici de multinacionals del vent i del sol, ma de les comunitats i de les empreses de l’ísola. 

Volguerívem una Sardenya que si prengui cura del territori i que torni a valoritzar-lo a través de l’agricultura multifuncional i polítiques finalitzades al tancament dels llocs de producció, al suport a la producció, a formacions innovadores per un cambi generacional que faci batir lo cor de les nostres campanyes.

Volguerívem una Sardenya que permiti de dar respostes als nous menesters de qui hi viu, amb noves infraestructures i una Pública Administració eficient i transparent que dona suport activament al procés de modernització econòmica i de reforçament del teixit social i cultural.  

Volguerívem una Sardenya llibre de vells i nous centralismes, que procedeixi a grans passos vers la pròpia autodeterminació política i institucional en àmbit euromediterrani i que, ja de ara, ampri al màxim la sua Autonomia per complir a l’Estat los propis interessos i per reequilibrar los poders a livell regional a favor dels Ens Locals.Qual moviment volguerívem

 

  1. Obert, plural i inclusiu: capaç de construir lligams, difundir coneixença, generar confiança en l’acció col·lectiva. En una societat on lo temps llibre és sempre de manco, volem restituir la bellesa de la participació política a totes i tots.

 

  1. Participat, dinàmic i constructiu: una plataforma cívica, en presència i en-línea, on discutir, decidir, posar en connexió idees, propostes programàtiques, formatives i de activitats, dant veu al mateix temps a les tantes persones que estan fores de l’ísola ma que volen contribuir a cambiar-la.

 

  1. Interessant, difús i present en les ciutats i en los països: que respongui als menesters reals dels territoris, a partir del protagonisme de qui hi viu, amb l’ajut de organitzadors de comunitats que activin processos de consciència i cooperació per l’esvilup local, la regeneració social, productiva i cultural.

 

  1. Al servici de l’ísola que ja se mou en la justa direcció, que ufri instruments, servicis i formació per la promoció de noves relacions entre  professionistes projectes mutualistes contra velles i noves pobretats, sinergies entre impreses sanes i innovadores per millorar i construir noves ocasions pels propis productes i servicis, moments de condivisió de sabers i professionalitats entre qui és en l’ísola i qui està a fores, la construcció de moments de confront amb experiències de govern innovadores en tot lo món.De on venim

 

Volem fer pujonar una estajó de projectes de cambi i empenyo cívic per treure la resignació, la por i lo ressentiment. No volem testimoniar de haver-hi provat, ma convencir la majoria de qui viu aquesta terra a triar de fer paris aquest camí.

Hi és qui, assustat d’aquesta proposta innovadora, provarà a mos posar etiquetes velles i obsoletes per fer-la dèbil. Ma no hi reseixiran, perquè a diferència dels culpables del malésser econòmic i social de la Sardenya, de sempre empenyats en la conservació dels propis postos en servir interessos a lluny, que han històricament utilitzat persones i energies, i inquinat i exhaurit territoris, nosaltros no tenim interessos de salvaguardar o posicions de rèndita de conservar.

Mos sentim fills i filles de la gent que ha vivit en aquesta ísola: sem lo retorn al futur de l’operositat i perseverança típica dels massaius, del sacrifici de generacions de pastors, minadors i operaris, de la versatilitat dels nostros artijans, de la bellesa que naix de les mans de Costantino Nivola o de Maria Lai, de la empenyo dels empresaris de Francesca Sanna Sulis i de Amsicora Capra, de l’ànim resistent a les injustícies de Paskedda Zau, de l’educació sentimental de Peppino Mereu, Montanaru i Sergio Atzeni, de l’estudi que emancipa i explora la nostra identitat de Michelangelo Pira o Nereide Rudas, de l’anhel a la llibertat i a la justícia per la nostra terra de Eleonora d’Arborea i Giovanni Maria Angioy, de la intel·ligència, de la voluntat i de l’exemple de Antonio Gramsci.

Nosaltros sem noves i nous, ma sem aquelles i aquellos de sempre. Apartenim a la història de un pòpul intraprendent, ric de grans valors i energies, de sempre en camí per la pròpia dignitat. Amb noves mirades i nous instruments, volem continuar-lo, obrint una nova estajó per la democracia sarda animada de qui l’estima verament. Un enraonament plural i ambiciós, harmònic i potent, com lo més bell cant a tenore encara de imaginar.
Cosa volem fer lo 6 de novembre

 

Per fer qui cosa? Per un dia de discussió en assemblea plenària i en laboratoris de idees i projectes en presència i en-línea.

Amb qui? Amb totes les persones que volen, independentment de l’edat i de les experiències passades, per compartir competències, idees i energies per construir una alternativa per la Sardenya.    

Com? Amb meses de treball que utilitzaran mètodes de discussió i deliberació a alta intensitat democràtica, experimentant estrategies de participació activa i de projecte participada de replicar en tots los territoris de la Sardenya, per decidir paris durant l’any que ve un programa de projectes per cambiar l’ísola i, paris, millorar les nostres vides.